Hvad er en fagforening?

fagforening union

Et fagforbund er en landsdækkende organisation, der består af flere lokale afdelinger, såkaldte fagforeninger. En fagforening er en organisation, der varetager lønmodtagernes interesser og taler medlemmernes sag. Fagforeningernes primære opgave er at arbejde for bedre løn- og ansættelsesforhold for sine medlemmer, og gennem årene har de opnået overenskomster (en aftale mellem arbejdsgiveren og fagforeningen) samt regler om mindsteløn, arbejdsmiljø og opsigelsesvarsler.

Læs mere om fagforening på Wikipedia.

Hvis du er medlem af en fagforening, kan du få vejledning om trivsel på jobbet, hjælp til at forhandle løn, gennemgang og forhandlinger omkring ansættelseskontrakter etc. Fagforeningen kan også hjælpe dig i tilfælde af en konfliktsituation. Du kan få juridisk hjælp, hvis du f.eks. ikke modtager løn, har fået en arbejdsskade eller er syg i en længere periode. En fagforening er altså en slags tryghed på jobbet, som kan gå ind og hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder love, aftaler og regler, som gælder på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at huske på, at en fagforening ikke er det samme som en a-kasse. De fleste fagforeninger har dog en a-kasse (arbejdsløshedskasse) tilknyttet sig, som bl.a. udbetaler dagpenge til medlemmer, der mister sit job, og a-kasserne står også for udbetaling af feriedagpenge, orlovsydelse for børnepasning og efterløn.